Disclaimer

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Pullman voorafgaand toestemming geeft.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Pullman.

Pullman gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Alle informatie op de website van Pullman heeft een informatief karakter. Alhoewel Pullman getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Pullman en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Pullman accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

Pullman behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen