Pullman boxspring Charlotte

Garantie & Service van Pullman

Pullman geeft u garantie overeenkomstig de garantiebepalingen van Interieur Waarborg (CBW). Die voorwaarden kunt u nalezen via www.cbw-erkend.nl.

Indien u materiaal- of constructiefouten vaststelt bij matrassen of boxsprings dient u contact op te nemen met uw erkende Pullman dealer.

Pullman producten hebben standaard twee jaar volledige garantie. De garantie kan uitgebreider zijn voor matrassen of boxsprings. Deze garantie wordt gegeven door de erkende Pullman dealer die het betreffende product verkocht heeft; diens naam en adres zijn vermeld in de originele factuur.

De garantie start vanaf de datum van bezorging en facturatie van het product door Hilding Anders Nederland bij de dealer. Deze datum is niet noodzakelijk gelijk aan de lever- of factuurdatum van de dealer aan de consument.

Aantal jaren garantie

Boxspringframes: 25 jaar op frame- of draadbreuk
Matrassen: 5 jaar 100% garantie
Toppers: 2 jaar
Accessoires: 2 jaar

Garantie frames, bedbodems en motoren

Er wordt 25 jaar garantie gegeven op draad- en framebreuk.

Op motoren, elektronica en kunststof delen wordt standaard 2 jaar garantie gegeven. In het eerste jaar ontvangt u in voorkomend geval kosteloos een nieuw product.

Bij motoren geldt: in het eerste jaar ontvangt u kosteloos een nieuw exemplaar. In het 2e jaar wordt de gebruikte motor kosteloos gerepareerd. Garantie op motoren vervalt wanneer deze door anderen dan Pullman zijn opengemaakt of gerepareerd.

Garantie matrassen & toppers

Voor matrassen geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar. In het geval van toppers geldt een standaard garantieperiode van 2 jaar.

Garantie showroommodellen

Tenzij anders met de dealer waar het bed is aangekocht overeengekomen, wordt op showroommodellen 2 jaar (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken.
Deze garantie is niet van toepassing op het ligcomfort, het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij afname of aflevering van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

Ligplekvorming

Geringe contourvorming – vervorming van de toplaag door aanpassing aan het lichaam – is een normaal gevolg van gebruik en wijst niet op kwaliteitsverlies.

Voor matrassen en toppers geldt dat na 1 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel is en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplekvorming kleiner dan deze maten niet onder de garantieregeling vallen.

Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van + 1 of – 1 cm; afwijkingen binnen die tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm.

Garantievoorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Pullman garantievoorwaarden of zal een andere passende remedie worden geboden. Indien een defect niet hersteld wordt, kan het product conform de voorwaarden vervangen worden door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Pullman bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de onderhoudsadviezen van Pullman correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het product is verkocht, geleverd en gemonteerd door een erkende Pullman dealer. Adressen van erkende Pullman dealers zijn hier te vinden.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Combinaties met niet-Pullman producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantieaanspraak leiden. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur, die derhalve goed bewaard dient te worden. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op garantie. De aanmelding dient te geschieden bij de Pullman dealer bij wie het product oorspronkelijk werd aangeschaft, ook indien de koper inmiddels naar een ander land verhuisd is.

Extra kosten die bijvoorbeeld kunnen ontstaan voor het ophalen, bezorgen of montage vallen buiten de garantie.

Stelt u onverhoopt een defect vast na de garantietermijn dan zullen herstelkosten berekend worden. Alle communicatie verloopt steeds via uw erkende Pullman dealer. Bekijk hier het Pullman garantiecertificaat.

Overige garantiebepalingen

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende (verlengde) garantieperiode van het complete product.

25 jaar garantie op draad- of framebreuk betekent garantie op breuken in de draad van veren of in het frame, binnen de gestelde garantievoorwaarden.

De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Geen garantie

Pullman adviseert sterk om Pullman producten alleen bij erkende Pullman verkooppunten te kopen. Op Pullman producten die niet bij erkende Pullman verkooppunten zijn aangeschaft en/of die niet door een erkende Pullman dealer zijn afgeleverd en gemonteerd, is de garantie niet van toepassing.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen